Şirketler gelecekte ayakta kalmak ve büyümek için çalışanlarının daha geniş düşünen, verimli çalışan, hızlı adapte olan ve birbirine bağlı bireyler olması gerektiğinin farkına varmaktadır.

E&E 2003’ten bu yana, bireylerin ve kurumların başarısına destek olmak için en yeni ve etkili yönetici koçluğu tekniklerini kullanmaktadır. Kişisel farkındalık yaratan kapsamlı bir değerlendirme ve bireysel davranışsal faktörlerinin incelenmesi, çalışmanın ilk adımıdır.

Tüm koçlarımız üst düzey tecrübeye ve güçlü insan ilişkilerine sahiptir. Yöneticilerin en önemli olan konulara odaklanmasına yardım ederler. Yönetici koçlarımız bireyler ve takımlarının sürdürülebilir performans gelişimlerine ve sonuca odaklıdır.

Nasıl Çalışıyoruz?

Öncelikle yöneticinin kişilik özelliklerini ve konulara yaklaşım tarzını birlikte inceleriz. Bunun için geçmiş mesleki yaşam, hayatın kilometre taşları, karar verme ve yönetim şekli, yaşam öncelikleri, çalışma tarzı, çalışma ortamı gibi konular konuşulur ve kuvvetli yanları ortaya çıkarırız. Daha sonra zorlukların, gelişim gereken yönlerinin ve varılması istenen hedeflerin belirlenmesi, gelişim stratejilerinin ve eylem planlarının saptanması ve uygulamaya geçilmesi safhaları gelir. Gelişimi birlikte gözlemleriz.

Yönetici Koçluk Programlarının başarısında kişinin kendi gayretinin yanı sıra insan kaynakları yöneticilerinin ve ilk amirin de çok önemli katkıları gerekir.

Öz farkındalığın artırılması için çeşitli değerlendirmeler ve testler yapılır ve kişinin kendini net olarak görmesi sağlanır çünkü kendini anlamak ve tarafsız olarak değerlendirebilmek başkalarını anlamanın ve liderliğin temel taşlarından biridir.

Tüm koçluk programlarımızda Türkiye temsilcisi olduğumuz Harrison Assessments International’ın yaklaşımını ve raporlarını kullanırız.