Yeni Bir Bakış Açısı

Değişimin çok hızlı ve sık frekansta yaşandığı çağımızda, değişime adapte olabilmek bile büyük efor gerektirirken, değişime liderlik yapabilmek başlı başına bir ustalık gerektirir. Bu ustalık programında; liderin şimdiye kadar kendisine hizmet eden ancak yeni dönemde işlemeyen tüm alışkanlıklarını gönüllü olarak bırakması ve liderin yeni yetkinliklerle donatılması amaçlanmaktadır. Harrison Assessments raporlarıyla desteklenecek programda, E&E; cesur liderlere yol arkadaşlığı yapacak bir rehber görevi görecektir. Programda işlenecek bazı konular:

  • Değişim ve siz
  • Değişimde liderin rolü
  • Değişim süreci
  • Değişimde duygu yönetimi (dirençler ve güçlü yönler)
  • Değişimdeki yeni düşünce yapısı
  • Yeni alışkanlıklar oluşturma ve takip süreci
  • Değişim sürecinde dayanıklılık (lider ve ekip)