Değişimi Yönetmek İçin Anlamak Gerekir

Şirketler, iş stratejileri değiştikçe, birleşme ve satın alma, işten çıkarma, büyüme ya da yeniden yapılanma süreçlerinden geçebilir. Bu değişimler şirketler için olumlu gelişmeler olmakla birlikte, çoğu zaman çalışanların ve yöneticilerin odaklanmada zorluk yaşamasına neden olur.

Liderler için Değişim Yönetimi programı, liderlerin bu kaotik süreçlerde, verimlilik ve bağlılığı korumasını ve şirketlerini yeniden ileriye doğru yönlendirmesine destek olur.

Bireylerin, şirketleri ve kendileri için değişimle birlikte gelen risk ve fırsatları ayırt etmesine yardımcı olur. Çalışanlar, geleceğe odaklanarak yeni pozisyonlarına adapte olur ve şirketiyle birlikte aynı doğrultuda bakmayı öğrenir.

Bir günlük hızlı ve interaktif bir öğrenme deneyimi olan bu eğitimde katılımcılar;

  • Değişimin bireyler ve şirketler üzerindeki genel etkilerini öğrenecek
  • Şirketleri değişirken, kişisel güçlü yönlerini ve üstesinden gelmeleri gereken  durumları fark edecek
  • İletişim tarzları ve stres yönetimini öğrenecek
  • Kendi değişim süreçlerini sahiplenecek

Değişim Yönetimi Programını tamamlayan yöneticiler yukarıdaki konulara ek olarak;

  • Değişim sürecinde takımlarına liderlik stratejileri uygulayarak daha hızlı adapte olmalarını sağlayabilir
  • Takımlarının stresini azaltabilir
  • Takım üyeleriyle daha etkili iletişim kurabilir
  • Takım üyeleriyle değişim yönetimi konsept ve araçlarını pekiştirmek için tamamlayıcı toplantılar yapabilirler