Çalışan Bağlılığını Ölçmekle Yetinmeyin - Geliştirin

Çalışan bağlılığı, bireyin, kurumdaki rolünü anlaması, şirketin amaç ve hedeflerine uygun ve motive bir şekilde davranması olarak özetlenebilir.

İş hayatındaki başarı şansını artıran, şirketin ve bireyin performansına katkıda bulunan, verimlilik ve refahı artıran bir yaklaşımdır. Ölçülebilir. İyileştirilebilir ve artırılabilir.

Çalışanlar yeni iş arayışına işlerinde en iyi konuma gelmek için girerler. Gallup’a göre, dünyada çalışan nüfusunun yalnızca %13’ü şirketine ve işine karşı yüksek bağlılık duymaktadır.

Bağlılık Stratejileri ve Çalışan Beklentilerinin Uyumlanması

Harrison Assessment’ın Bağlılık ve Kalıcılık Analizi size işlenebilir veri sağlar. Çalışan beklentilerinden kaynaklanan temel göstergeler birey, departman ya da kurum bazında stratejiler geliştirilmesine mümkün kılar.

Çalışan Bağlılığı Analizi

Harrison'ın Özgün Çözümü

Bu çözüm, bireysel yetkinlikler ve motivasyon faktörleri ile işverenin ihtiyaçlarını buluşturan performans ve bağlılık unsurlarını belirler.

 • Bağlılığı ölçen sekiz kategori
 • Bireysel, grup ve şirket seviyesinde değerlendirme
 • Kapsamlı sonuç ve çözüm raporu
 • İş Beklenti analizi.

Bağlılık Stratejilerinin Çalışan Beklentileriyle Uyumlanması

Bağlılık Kültürü Yaratmak;

Harrison Assessment’ın Bağlılık ve Kalıcılık Analizi size işlenebilir veri sağlar. Çalışan beklentilerinden kaynaklanan temel göstergeler birey, departman ya da kurum bazında stratejiler geliştirilmesini mümkün kılar.

Çalışan beklentilerini Harrison’ın özgün teknolojisini kullanarak aşağıda sıralanan temel boyutlara göre değerlendirebilirsiniz.

 • Kişisel Gelişim
 • Ücret ve yan haklar
 • Yetki kullanma
 • Sosyal ihtiyaçlar
 • Takdir
 • İletişim
 • Kişisel
 • İş / Yaşam Dengesi