Lee Hecht Harrison

1980ler ve 2000ler arasında doğmuş kişilerden oluşan Y kuşağı ve daha da genç Z kuşağının iş dünyasına katılmasıyla birlikte yönetim açısından bazı açmazlar da ortaya çıktı. Yeni kuşakların öncekilere oranla daha farklı beklentileri var; başarıya doğrudan erişmeyi isteyen kuşağın, amaçlarına giden yolda sabırsızlık gösterdiği görülmekte. Diğer yandan yeni kuşaklar eğer fırsat verilirse, enerjik bakış açıları ile her işin altından kalkabilecek, tüm sektörleri alt üst edebilecek bir güce sahip. Peki, yeni kuşakların potansiyelini ortaya çıkarmak için hangi liderlik becerileri lazım?
Büyük Umutlar

Yeni kuşağın motivasyon kaynağı para değil, onlar için öğrenmek ve ilerlemek arzusu, kariyerlerinin başından itibaren sorumluluk almak, iş tatmini ve geniş çapta “deneyim” kazanmak daha ön planda. İş modelleri ya da yapılarını değiştirmek değil ama doğru liderleri doğru işlere yerleştirmek ve bu beklentileri etkileri bir şekilde yöneterek, tüm kuşakların birlikte iyi çalışmasını sağlamak önemli.
Hiyerarşi sonrası çağda liderlik

Liderler, genç yetenekler adına karar verirken gerginlik yaşayabilir, bu durum aslında onların değişimi arzu etmelerinden daha çok değişim kabiliyetleri ile ilgilidir. Genç kuşaklardan oluşan yetenek havuzu eğer tatmin edilemezse, aradıkları yeni deneyimler ve sorumlulukları farklı yerlerde bulacaklardır. Y ve Z kuşağının %84’ü liderliğe talipken, %60’ı bu isteklerini mevcut şirketlerinde gerçekleştirebileceklerini ifade ediyor. Bu yetenek havuzunu değerlendirmek için liderlik gelişim programlarına yatırım yaparak, çeşitli iş güçleriyle birlikte uyumlu çalışma ve etkili yönetim kabiliyetlerini geliştirmek gerekiyor.
Z Kuşağıyla birlikte çalışabilmek için liderlerin ihtiyacı olan üç beceri şunlar:

Şeffaflık – Daha düz bir yapıda ardına saklanabilecek bir yer olmadığından liderlerin beklentiler ve iş ihtiyaçları konusunda açık ve dürüst olması gerek. Şeffaflık, liderlerin pek kendini rahat hissetmediği bir durum ama başarıyla uygulandığında, kuşaklar arası işbirliği yaratıcı ve hızlı bir şekilde gelişebiliyor.

Uyum yeteneği – Farklı kuşakların ihtiyaçlarını tanımlamak önemli ama iş gücünden en iyi verimi almak için iş modeli, performans ölçümü ve tüm yapıyı buna uygun hale getirmek de gerekli. Uyum yeteneğini geliştirmek, şirketlere gerçek anlamda rekabet üstünlüğü sağlar.

Farkındalık – Eğer liderler çevrelerinde olan bitenin farkında değilse diğer becerilerinin hiçbir önemi kalmaz. Z kuşağı iş gücünün büyük bir parçası olacak. Liderler, bu durumun işleri için öneminin farkına varmaz ve özen göstermezlerse, bu yetenek havuzunu onların ihtiyaçlarına karşılık veren rakiplerine kaybedeceklerdir.