Vicki Foley – Lee Hecht Harrison

Başarılı bir yöneticide hangi özelliklerin olması gerekir?

Kararlılık- Doğru kararı doğru zamanda verme becerisi.

Liderlik deneyimi ve zeka mutlaka olması gereken beceriler listesinin en başında gelir.

Ardından yönetici tavrı gelir. Hepimiz bir liderin bir odaya girer girmez dikkatlerin ona yöneldiğine tanık olmuşuzdur. Başlar oraya doğru döner.

Liderler ilerlemek, başkalarını etkilemek ve sonuç almak için yönetici tavrına sahip olmaları gerektiğini bilir. Bu özellikler liderlerin güvenilirlik kazanmasına ve başkalarını etkilemesine yardımcı olur.

Yönetici tavrı, yeni bir kavram değil ama  kariyer yolunu çizerken belirlerken önemli unsurlardan biridir.

Tavır kavramı belirsiz görünmekle birlikte başarılı yöneticilerin özelliklerini düşündüğünüzde bir anlam ifade etmeye başlar. Tavır, tek başına bir beceri değil ama bir araya geldiğinde son derece yüksek kapasiteli bir liderin temel becerilerinin bir birleşimidir.
Bununla birlikte, tavır kariyer başarısının ana unsuru olarak düşünülmekle beraber şirketlerin çalışanların yönetici tavrını oluştururken gerekli becerileri geliştirmesi için gerekeni yeteri kadar yapmadığına dair bir endişe söz konusu.

Gerçek yönetici tavrı, dışadönük olmakla ilgili değildir. İçe kapanık insanlar bile yönetici tavrına sahip olabilirler. Daha çok ses çıkarmakla da  ilgili değil, güven, kapasite ve güvenilirliği yansıtan birçok sessiz ve küçük nitelikleri ekip biçmekle ilgilidir.

Geniş yelpazede farklı boyut ve türdeki şirketlerdeki yöneticilerle yaptığımız yakın çalışmalar sonucunda yönetici tavrını dört ana boyutta inceledik:

Güven. Yönetici tavrının temelinde güven vardır. Konferans araması, satış toplantısı ya da sunum olsun insanlara kendinize inandığınızı ve bakış açınızı göstermeniz önemlidir. Bu nasıl göründüğünüz, nasıl konuştuğunuz ve önemli iş çevrelerinde kendinizi nasıl taşıdığınızla ilgili olarak inşa edilir.

İletişim. Başarılı yöneticiler net bir mesajı ifade etme becerisine sahiptir ki yönettikleri insanlar kendilerinden ne beklendiğini anlasınlar. İletişim yalnızca sözel becerilerle ilgili değildir, aynı zamanda diğer insanların güven ve yetenek olarak yorumladıkları; göz teması, vücut dili, jestler gibi sözel olmayan işaretleri de içerir.

Güvenirlik. Sağlam bir itibar yönetici tavrının temel yapı taşlarından biridir. Kişisel markanız yapmaya çalıştığınız tüm önemli şeyler için elde edeceğiniz destektir. Güvenirlik aynı zamanda zayıflıklarınızın farkına varmak ve diğerlerinin sizi nasıl algıladığına kulak vermektir. İşin anahtarı kişisel farkındalıktır.

Bağlantısallık. Başarılı yöneticilerin doğuştan harika ilişkiler kurma ve yönetme becerileri vardır. İş ilişkilerinin kalitesi bir yönetici olarak kapasitenizi gösterir. Bu ilişkiler ayrıca güven inşa etmek ve marka farkındalığının da anahtarıdır. Çalışma arkadaşlarıyla bağlantısı kopan yöneticilerin başkaları tarafından nasıl görüldüklerine dair hiçbir fikri yoktur. Bu kör nokta yönetici tavrının baltalanmasına neden olabilir.

Şimdi yönetici tavrının ne olduğunu bildiğimize göre, onu nasıl inşa edeceğimizi ve geliştireceğimizi belirlemek için uğraşmalıyız. Bu kolay bir iş değildir ama bununla birlikte gelecek vaat eden yöneticilerin kavrayışı içindedir. İşte yönetici tavrını geliştirmeniz için yardımcı olabilecek üç strateji:
Yönetici tavrı olan birinden örnek alın: Güçlü yönetici tavrı olduğuna inandığınız birini düşünün. Onlarda hayranlığınızı uyandıran özellik nedir? Onların güvenirliği mi, iletişim becerisi mi? Sonra kendinize sorun: bende bu özelliklerden hangisi var? Nasıl daha fazla onun gibi olabilirim?

Geri bildirim isteyin: Güvendiğiniz birine yönetici tavrı konusunda size kaç puan verdiğini sorun. Yönetici tavrı gerektiren durumlarda nasıl performans gösterdiğinize dair dürüst bir geri bildirim alın. Liderlik markanızı, tavrınızla bağlantılı olarak size tarif etmelerini isteyin. Başkalarının sizi nasıl gördüğüne dair objektif ve net bir anlayışınız yoksa tavrınızı geliştiremezsiniz.

Yönetici tavrının doğuştan gelmediğini öğrenilebilir olduğunu anlayın. Daha iyi bir tavır inşa etmek konusunda üzerinde düşünülmüş ve tartılmış kişisel becerilerin geliştirilmesi son derece etkili olabilir.

Yönetici tavrı, lider olarak başarılı olmanın temel unsurudur. Herkes yönetici tavrıyla doğmasa da, bu beceri diğerleriyle etkileşimlerimizde yansıtmak istediğimiz imaja yönelik öz yansıtma ve ilgi ile geliştirilebilir.