Bir şirkette lider olmak çalışanların kariyerinde çok önemli bir adım olmakla birlikte beraberinde bir takım zorlukları da getirir. Çoğu yönetici diğerlerini yönetmeye başladığında lider olmaya hazır olmadığını ve herhangi bir yönetimsel eğitim almadığını ifade etmektedir.

Yöneticilerin karşılaştığı en büyük zorluklar arasında; ekipteki çalışanlar arasındaki konularla başa çıkmak, ekibi motive etmek, performans değerlendirmeleri, ekibi destekleyebilmek için gerekli kaynakları bulmak ve ekibin kariyer yolunu belirleyebilmek yer almaktadır.

Yeni Yöneticilerin Yüzde Kırkı İlk 18 Ayda Başarısız Oluyor

Terfi etmek heyecan verici bir durum olmakla birlikte kişisel risk de içermektedir. Çoğu şirket ilk kez yönetici olacak kişileri mevcut pozisyonundaki performansına göre belirliyor. Bu yöntem ise, kişilerin yöneticiliği doğal olarak bildiklerini varsayıyor. İyi yönetim başarı için kritik bir faktör olduğuna göre kurumlar işlerini biraz şansa bırakıyorlar gibi.

Yeni terfi eden yöneticilerin, bir an önce yeni pozisyonlarına uyum sağlamaları gerekiyor. Bu durumda yalnız kalan kişiler umutsuzluğa düşüyor ve özgüvenleri sarsılıyor. E&E Group İlk 111 Gün Koçluk Programı onlara bu zorlu yolculuklarının ilk aylarında rehberlik ederken, yeni rollerine hazırlanmaları, ilk üç ay, altı aylık, bir yıllık ve hatta iki yıllık planları geliştirmeleri için destek olur.
Bazı konular:

• Temel yöneticilik becerileri

• Bilinçli planlama

• Kendini ve çevreyi tanıma / İnsan ilişkileri becerileri

• İletişim, delegasyon, çatışma yönetimi, takım oluşturma ve ikna gibi belirli becerilerin geliştirilmesini desteklemek.

• Hızlı eylem- hızlı ve doğru şekilde yol almak

• Duygusal destek, empati ve teşvik

• Yeni becerilerin ortaya çıkmasına olanak sağlamak

Yeni görevlerdeki başarılar, lider yeni rolüne terfi ettikten sonra ilk üç-dokuz ay arasında şekillenir. Şirket dışından gelen liderler ise yeni kültürü hızlı anlamak, işlerin nasıl yapıldığını bilmek gibi ekstra zorluklar yaşarlar.

E&E Group İlk 111 Gün Koçluk Programı bireylerin yeni görevlerine alışmaları ve dönüşüm sürecinde yeni misyonları ve rollerine, yeni takımları ile birlikte uyum sağlamaları ve performanslarında zirveye erişmeleri için yardımcı olur.

E&E Group koçları liderlere, dönüşüm süreçlerinde, çabuk entegrasyon, gerçekçi planlama, güçlü takım oluşturma, pozitif etki yaratma ve hızlı ve doğru uygulama gibi konularda destek olurlar.
Bazı konular:

• Dönüşüm sürecindeki temel zorlukların anlaşılması

• Mikro yönetimden uzak durmak

• Takımla verimli iletişimin kurulması

• Özgüven desteği

• Başkalarını ikna etme becerisini kazandırmak

• Önceki rolden sıyrılmak

• Şirket, pazar ya da pozisyonun profilini oluşturmak

• Sonunu öngörerek başlamak

Kimi şirketler yeni yöneticilerin zaman içinde görevlerine alışacaklarını düşünerek eğitimlerini ihmal ederler. Ancak bu uzun vadede yeni yöneticinin yapacağı yanlışlar, yöneticinin ve çalışanlarının azalan morali ve bununla paralel olarak da verimliliğin düşmesi ile sonuçlanacaktır. Şirketlerin sorması gereken soru: “Bu yeni yöneticinin başarısızlığının bedeli nedir?” olmalıdır. Bu bilgi ışığında, şirket eğitim ve koçluk konusunda doğru maliyet-fayda kararını verecektir.