Karakteristik Özellikler: Sürekli şirket, çalışma ortamı, çalışma arkadaşları ve müşteriler hakkında yakınmak. Sorunları mevcut durumu değiştirmek için bir fırsat olarak görememek. Değişim zamanı geldiğinde elini taşın altına koymak yerine kaçmak.

Davranış özellikleri: Zorluklarla mücadele etmekten imtina etmek. İşlerin nasıl olması gerektiği konusunda sert fikirlere sahip olmak. O iş için vasat ya da düşük becerilere sahip olmak. Kendini geliştirmek için gerekenleri yapmaya, yeni beceriler kazanmaya, yapıcı düşünmeye yönelik arzularının olmaması.

Negatif yanı: Yapıcı geri dönüşler aldığında eyleme geçmemeleri, yöneticilerin sürekli aynı mesajları zaman zaman tekrarlamasına neden olduğu için yorulmasına neden olabilir. Ekstrem durumlarda; sorumluluklarını yerine getirmeyebilirler.

Nasıl yönetilir: Eğer düzeltilemeyecek bir duruma gelinmişse ve yönetim kayıplar için hazırlıklıysa (ör: çalışanların ayrılması) birebir bir toplantı düzenleyerek çalışana durumu olduğu gibi aktarın.
Yaklaşım profesyonel, objektif ve gerçeklere dayalı olmalı; çalışana davranışlarının verimi, takımı ve şirketin performansını nasıl etkilediği anlatılmalı.

Çalışanın durumun farkına varması için son çare olarak, diğer takım arkadaşlarının da geri bildirimde bulunabileceği bir takım toplantısı düzenlenebilir. Hiçbir çaba işe yaramazsa yolları ayırmanın zamanı gelmiştir.

Yukarıda özelliklerini saydığımız kişiler şirketinizde hali hazırda çalışıyor, şirketin zamanı ve kaynaklarını tüketerek strese neden olabilirler. Şirketlerin bu tür yüksek maliyetli yanlışlardan kaçınması için önlemler alması önemlidir. İşte burada büyük resmi görebilecek, şirketteki zehirli davranışları bertaraf edebilecek ve en iyi strateji ve taktikleri geliştirecek stratejik IK Müdürleri’ne ihtiyaç vardır.

Geleneksel işe alım teknikleri aradığınız çözümleri getirmeyecektir. Sürekli yakınanları mülakatta ya da diğer geleneksel işe alım teknikleri sırasında fark edemeyebilirsiniz. Harrison Assessments Ölçme&Değerlendirme bu tür çalışanları ayırt etmenizi ve hali hazırda şirketinizde var olan bu tür davranış özellikleri gösteren çalışanları yönetmenize yardımcı olur.