Outplacement Süreci, Kişi ve Kurumlara Yararları

İşgücü azaltma ve outplacement gerek şirketler gerekse çalışanlar için hassas bir dönemdir. Bu dönemde her detayın büyük önemi vardır ve mükemmel bir planlama ve hazırlık süreci gerektirir.
1996’dan bu yana outplacement ve kariyer danışmanlığı hizmetlerini sunmakta olan E&E Group dünya outplacement pazarının lideri Lee Hecht Harrison (LHH/DBM)’in ülkemizdeki tek yetkili temsilcilsidir. LHH-DBM Danışmanları, 260 büyük şirketin işgücü azaltma projesinde edindikleri geniş bilgi ve deneyimini paylaşmaktadır.

Outplacement, tüm etik işten çıkarma durumlarında verilen bir hizmettir. Bireylere, psikolojik ve motivasyonel, iş arama-iş kurma teknikleri ve iş arama desteği sağlanan bu süreçte, işten ayrılan bireylerin bir sonraki kariyer noktasına daha çabuk ve sağlıklı varması sağlanır. İş bulma süresi önemli ölçüde kısalır.

Outplacement’ın kişiye yararları;

• Ayrılış travmasını en aza indirir. Kişiye bu zor zamanında destek verir, yön gösterir
• Kişiye gerekli bilgi ve stratejileri öğreterek iş aramasını ya da iş kurmasını kolaylaştırır.
• Kişinin yeteneklerini, ilgi alanlarını, güçlü yönlerini ve başarılarını daha iyi tanımasını sağlar.
• Kişinin iş piyasasında aktif ve etkin kalmasını sağlar.

Outplacementın kuruma yararları

Zamanında harekete geçilmesini kolaylaştırır:

• Gecikmelerin yarattığı stres yaşanmaz
• Hazırlık safhasında profesyonel destek alınır
• Süreci yönetecek kişiler eğitilir

Verimlilik korunur:

• Kalanların morali daha iyidir
• Kalması istenen “en iyiler” gitmez

Şirket imajı ve marka değeri korunur

• Çalışanlar/ sosyal çevre / müşteriler / medya / sendika / devlet

Outplacement programı içeriğinde, duygularla başetmek, kişilik ve iletişim tarzı değerlendirmesi, başarı ve becerilerin değerlendirilmesi, kişisel tercihler ve beklentiler, kariyer kararı gibi başlıkları kapsayan kendini değerlendirme, CV hazırlığı, mülakat teknikleri, pazarlık ve hedeflerin seçimi, iş arama tekniklerini kapsayan hazırlık, sektör ve şirket bilgilerinin paylaşımı, LHH/DBM databank ve web sitesi desteği, kendi işini kurma ve emeklilik programları, süreçte motivasyonel destek ve koçluk yer almaktadır.

Belirsiz bir gelecek, rutinin değişmesi ve yeni bir dünyaya adım atmak kolay değil. Bununla birlikte profesyonel destek, becerilerin ortaya çıkarılması, strateji belirlenmesi, networking ve kararlılıkla yeni rollere geçiş süreci ustaca yönetilebilir.

Defne Akman