İşe alım, geliştirme, çalışan bağlılığını tesis etmek, şirketlerin bütçesinin önemli bir bölümünü oluşturur. Yanlış işe yanlış kişileri yerleştirmenin doğrudan ve dolaylı maliyeti şirketlerce bilinen bir konudur.

Araştırmalar; yanlış bir işe alımın bireyin yıllık maaşından üç-dört kat daha fazla zarara yol açtığını gösteriyor. Gallup’un da belgelediği üzere, beklenen seviyede performans göstermeyen, odaklanmayan ya da başka şirketleri tercih eden birçok çalışan var.

Ölçme&Değerlendirmenin, işe alım, geliştirme ve yetenekleri terfi etme konusunda kullanımının giderek daha yaygınlaştığını görmekteyiz. Ancak, bu trend hangi ölçme&değerlendirme sisteminin seçilmesi ve nasıl kullanılacağı konusunda bir takım karışıklıkları da beraberinde getirdi.

Ölçme&Değerlendirme sistemlerini seçerken ve kullanırken, yetenekleri çekmek, gelişimlerini sağlamak, terfi etmek ve bağlılıklarını temin etmek için en doğru tercih davranışsal değerlendirme olmalıdır.

Kapsamlı bir Ölçme&Değerlendirmede

• En iyi yetenekleri belirleme ve şirkete çekebilme;
• İşe alım süreci için gerekli zamanı kısaltma;
• İşte başarıyı mülakatlardan daha güvenilir bir yöntemle öngörebilme;
• Eğitim maliyetini azaltma;
• Davranışsal beceriler ve temel değerleri belirlemek ve geliştirme;
• Yönetim davranışlarını belirleyerek yeteneklerin gelişimi ve kalıcılığını temin etme;
• Yeni yöneticilerin yetişmesi için en doğru adayları tanımlama;
• Olası davalardan korunmak ve etkili takım çalışmasını tesis etme;

Özellikleri olmalıdır.

Değerlendirmeyi gözden geçirirken altı temel soruyu sormanız gerekir.

1. Bu değerlendirme iş odaklı mı? Adaylar ve çalışanların güvenini kazanabilecek biçimde mi tasarlanmış?
2. Değerlendirme belirli işlerle ilgili performansa yönelik sonuçlar veriyor mu?
3. Değerlendirme işe alımdan sorumlu kişileri ve yöneticilerin tutarlı kararlar almasına yardımcı oluyor mu?
4. Değerlendirme süreci söz konusu işteki başarıya yönelik tüm önemli faktörleri ölçebiliyor mu?
5. Değerlendirme yasal ve etik mi?
6. Değerlendirme geçerli mi? Öngörüsü doğru mu?

Dan Harrison tüm bu unsurları göz önüne alarak davranışsal ölçme ve değerlendirme sistemini geliştirdi. Harrison Assessment’ta 30 dakikalık basit bir dijital anketle, 635.000 veri noktası elde edebiliyor.

Harrison Assessment yanılmayı önleyecek sayısız psikolojik metodoloji üzerine inşa edilmiştir, davranışsal eğilimlerin güçlü yönler ya da zayıf yönleri oluşturduğunu ortaya koyar (aka Paradox Technology™) ve eğitim, deneyim ve beceriler bakımından işe uygunluğu ölçer.

Sonuç olarak, Ölçme&Değerlendirme sistemimizi kullanan işverenler, tutarlı ve güvenebilir, her işe göre gerekli faktörlere odaklanan karar verme analitiklerine sahip olur. Ölçme&Değerlendirme sistemimizi işe alımdan, performans ölçümüne, öğrenmeden gelişmeye, liderlik gelişiminden geleceğin liderlerini belirlemeye, takım oluşturmaya kadar her alanda kullanabilirsiniz.