Yakın zamanda yapılan Harris Araştırmasına göre https://hbr.org/2016/03/two-thirds-of-managers-are-uncomfortable-communicating-with-employees  yöneticilerin önemli bir yüzdesi (%69) çalışanlarla iletişim kurarken zorlandıklarını ifade ettiler. Yöneticilerin (%37)si çalışanlarına performansları konusunda doğrudan geri bildirim yapma konusunda negatif karşılanma ihtimali nedeniyle zorlandıklarını belirttiler.

Etkili iletişim temel bir liderlik özelliğidir. Liderlerin bu konudaki becerilerini geliştirmesi için eğitim materyalleri, kitaplar ve makaleler gibi bol kaynak mevcuttur. İletişim eğitimleri her liderlik geliştirme programının temel bir parçası olsa da, Harris Poll liderlerin ve yöneticilerinin bu konuda yetersiz kaldığını göstermektedir. Eğitimlerde, farklı insanların önemli bir geri bildirim sırasında nasıl tepki verdikleri konusunun anlaşılmaması ve farkındalığın az olduğu görülmektedir.

Çalışanların önemli bir geri bildirime nasıl yanıt vereceğini önceden bilmek yöneticilerin kendilerini daha iyi hazırlamasını ve iletişim eğitimlerini daha etkili biçimde düzenlemelerini sağlayacaktır. Ölçme&Değerlendirme, yöneticilere iletişim kurarken kullanabilecekleri bilgi sağlayan faydalı bir araçtır.

Harrison Assessments iletişimi geliştirmek için kullanabileceğiniz örnek bir Ölçme&Değerlendirme sistemidir. 1990’da geliştirilen Harrison Assessments, 12 kişilik özelliğini ölçen matematiksel bir modeldir. Sistem, insanların stres altında davranışlarının nasıl değiştiğini de ölçmektedir. Harrison Assessments’ın kurucusu Dr. Dan Harrison bu sisteme, Paradoks Ölçeği adını vermektedir.

Yukarıda yer alan grafik, iletişimle ilgili olan özellikleri gösteren Paradoks grafiğine bir örnektir. Söz konusu grafik, önceden İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışan ve şimdi şirketin Genel Müdürü olan bir kişiye aittir. Paradoks grafiği bu bireyin, normal şartlar altında iyi bir iletişimci olduğunu göstermektedir. Paradoks grafiğini gördüğünüz kişi, konunun özüne inerken bilgiyi etrafıyla paylaşmaya dikkat eden ve dengeyi gözeten bir yöneticidir. Ancak stres altındayken, projenin saplandığını hissettiğinde patavatsız davranmakta ve saldırgan tavırlar sergileyen biri olarak algılanmaktadır. Kişilerin stres altında gösterdiği bu değişime Paradox Flip adı verilmektedir.

Dengeli bir halden, saldırgan bir hale dönmek bireylerin kariyerleri boyunca üstesinden gelmek için çalışmaları gereken bir durumdur. Paradoks grafiğini incelediğimiz yönetici daha önce inatçı ve birlikte çalışması zor bir birey olarak değerlendirilmişti. Bununla birlikte, son beş yıldır Paradox Flip’i üzerinde; zor durumlardaki tonu ve tavrı üzerinde çalışmaktadır.
2016’da oldukça zorlu geçen bir uluslararası yerleştirmenin ardından bu kişi hakkında; projenin Alan Yöneticisi işler ne denli kötü giderse gitsin sükûnetini koruduğu ve etrafındaki herkesin odaklanmasını sağladığı yönünde bir geri bildirim vermiştir.

Harrison Assessments, kişilerin stres altındaki davranış özelliklerini ölçerek, yönetici ve çalışanların davranışsal ve kişisel farkındalığını artırır; iletişim kurma becerilerinin stres altında bile geliştirilmesini sağlar.

İletişim, Harrison Assessments’ın Ölçme&Değerlendirme kapsamında incelediği on iki başlıktan biridir. Harrison Assessments ve Paradoks Teknolojisi ile ilgili daha çok bilgi almak için Değerlendirme Direktörü Candan Akkan ile cakkan@eandetr.eande.pro kanalıyla bağlantıya geçebilir ve sitemizdeki örnek raporları http://harrisonassessments.com/sample-reports.html inceleyebilirsiniz.

24 yıldır İnsan Kaynakları sektöründe, yetenek yönetimi ve kariyer danışmanlığı alanında hizmet veren sektörünün öncü kuruluşu E&E Group, 2013’ten beri Harrison Assesments’ın Türkiye temsilciliğini yapmaktadır.