MICHELLE MOORELee Hecht Harrison

Günümüzün son derece rekabetçi ve dikkatimizin teknolojiyle sürekli bölündüğü dünyasında, şirketlerin başarısı için doğru yeteneği bulmak ve korumak, hızlı ilerleyen bir iş stratejisini uygularken, becerileri etkili bir şekilde geliştirmek elzemdir.

Lee Hecht Harrison’ın araştırması gösteriyor ki:

-Şirketlerin yalnız %43’ü çalışanlarının özgün becerileri ve deneyimine hakim.

-Ve yalnız %26’sı çalışanlarını gelecek pozisyonlara hazırlamak için kariyer planlama ve gelişimini kullanıyor.

Aslına bakarsanız çoğu şirket için kadrolarında yer alan mevcut yetenekleri desteklemeleri ve güçlendirmeleri kolay- yöneticilerine kariyer sohbetlerinin nasıl yapılması gerektiğini öğretmekten geçiyor. Zira becerileri geliştirecek eğitimlerin başarıya yol açtığı şüphe götürmezken, yalnızca bunun yeterli olduğunu düşünmek, hayal kırıklığıyla sonuçlanabilir.

Öğrenme ve Gelişim kariyerim boyunca (eğitim vermenin zihniyeti ve davranışları değiştirmek konusunda yeterli olduğunu düşünen birçok şirket gördüm.) Eğitim son derece önemli ve zihniyetleri etkilemekle birlikte, etkili bir değişim yönetiminin karşılığı olarak kullanılmamalı- özellikle şirket kültürünü değiştirmeye çalışırken. Şirketler, kariyer değişimine değer veren bir kültür inşa etmek ve yöneticilere ekip üyeleriyle anlamlı kariyer sohbetleri yapabilecek becerileri sunarken, aşağıda belirtilen beş unsura işaret etmeli. Bu beş maddeden biri eksik olduğunda istenen etki yaratılmamış demektir.

Net bir vizyon – Herhangi bir kariyer gelişiminin ilk adımı net ve inandırıcı bir vizyon geliştirmek ve kıdemli liderlik rehberliği temin etmektir. Bu insanlar olmadan neye erişildiği konusunda tam bir fikriniz olmayabilir ya da yapılan işin önemini göremeyebilirsiniz. Bu da eyleme geçme konusunda duraksamaya yol açabilir.

Resmi organizasyonel süreçler ve yönetim – Bir vizyon oluşturduktan sonra kariyer sohbetlerini gerçekleştirmek ve kariyer planlarını uygulamak için resmi süreci tanımlamak ve sürece destek olacak yönetimi belirlemek çok önemlidir. Süreç ve yönetim olmadığında ekipler ve departmanlar arasında uygulamada tutarsızlıklar olabilir, bunlar adaletsizlik ve içerleme gibi duygulara yol açabilir. Net standartların olması organizasyonda yer alan herkesin eşit fırsatlara sahip olmasını sağlar.

Ölçme ve Değerlendirme- Kariyer gelişimini önemseyen bir kültür ancak herkes neyin ölçüldüğünü ve değerlendirildiğini bilirse tam anlamıyla inşa edilebilir. Ölçme ve Değerlendirme olmadığında değişimden bahsetmek de mümkün olmaz. Kariyer sohbetlerinizin sayısı ve şirket içi transferlerin sayısı vs de dahil olmak üzere tüm aktivitelere yönelik Ölçme ve Değerlendirme yaptığınızdan emin olun.
Ödül ve takdir- Bu birçok şirketin görmezden geldiği çok önemli bir unsurdur. Hâlbuki ödül ve takdir ciddi anlamda davranışsal değişimi kısa dönemde hızlandırabilir ve arzulanan davranışları uzun dönemde sürdürülebilir olmasına yol açabilir. Ödül ve takdirin belirlenmesi ve artırılması: (1) süreci destekleyen ve uygulayan liderler (2) Kendi kariyerlerini sahiplenen ve aktif olarak etkileşime geçen bireyler ve ekipler için önemlidir.

Yöneticiler için performans desteği- Şirketler, yöneticilere kariyer sohbetini kurallara uygun olarak yürütme konusunda başlangıç eğitimini sunduktan sonra, gelecekte karşılaşabilecekleri zorlu durumlarda yeterli kaynaklara sahip olmalarını da sağlamalıdır. Performans desteğinin birçok biçimi olabilir, örneğin ek eğitim almış uzman kariyer koçlarının kullanılması, eşdüzey mentorların devreye sokulması ya da çevrimiçi destek araçları gibi. Süregelen performans desteği olmadığı zaman çoğu yönetici ilk karşılaştıkları zorlukta vaz geçme eğiliminde olabilir.

Yukarıda bahsedilen tüm bu unsurlara işaret etmek çok çalışmayı gerektirebilir, ancak bu çabayı gösteren şirketler ödülleri de toplayan şirketler olacaktır. Sahip oldukları yetenekleri korumak için daha doğru konumlanmış şirketler, yüksek oranda çalışan bağlılığına da erişmiş olacaklardır.