Evren Çerdik

Executive Search Director

20’li yaşların başında başladığımız kariyer; terfiler, maddi ve manevi başarılar kazandıkça, hayatımızın en temel unsurlarından biri haline geliyor. Peki yaşamımızın önemli bir bölümünü geçirdiğimiz iş hayatında gerçekten ne kadar mutluyuz? Kaçımız sevdiğimiz işlerde fayda yaratmanın verdiği memnuniyetle çalışıyoruz?

İş tatmini, özellikle 30’lu yaşlarının ortalarındaki çalışanların en sık sorguladıkları konuların başında geliyor. Çalışan mutluluğu işletmelerin verimi açısından da oldukça önemli bir konudur. Bu yüzden mutluluk yolunun parkelerini döşerken, çalışanlara ve işverenlere önemli roller düşüyor.

Yaptığımız iş ne olursa olsun yarattığımız değerleri tekrar düşünmek, sağladığımız faydalara odaklanmak, güçlü yönlerimizi parlatabileceğimiz alanlara yönelmek, yeni şeyler öğrenip işimizde uygulamak, bir amaca bağlı olmak ve hayallerimizden vazgeçmemek mutluluk yolunda yapabileceklerimizden bazıları. Çalışan memnuniyeti ve bağlılığını sağlamakta bireyler kadar firmalar ve üst yönetime de önemli roller düşüyor. Takdir mekanizmasının etkili bir şekilde çalışması, yöneticilerin çalışanlar ile açık ve dürüst iletişim kurması, çalışanların yeteneklerine uygun pozisyonlarda değerlendirilmesi, orta ve uzun hedeflere götürecek bir kariyer planlama sistemi, kurum içi sosyal faaliyetler de firmalara düşen görevlerden bazıları.

Bu adımları atmak biraz emek ve zamanla hem çalışanlar hem işverenler açısından mümkün. Her konuda olduğu gibi istemek, planlamak ve harekete geçmek; anahtar kelimeler.