“İnovasyon”. Bugünlerde bu kelimenin geçmediği bir makale ya da sektörel dergi okumak mümkün değil. Neredeyse her yerde şirketlerin rekabet gücünü artırmak için inovasyonun öneminden bahsediliyor. Ama bir şirketin inovasyon kültürünü nasıl yerleştirdiğinden ne yazık ki çok az bahsediliyor.

İnovasyonun temelini insanların oluşturduğunu çoğu kişi kabul edecektir. Peki, birinin inovatif olduğunu nasıl anlayabiliriz? Yenilikçi insanları yenilikçi olmayanlardan ayırt etmenin kolay bir yolu yok. Bununla birlikte inovatif lider olarak nitelenen insanların taşıdığı belirli özellikler vardır. Ölçme ve değerlendirme sistemleri sayesinde inovatif potansiyel taşıyan bireyleri tanıyabiliriz.

Tüm şirketin desteği olmadan kurumsal kültürü değiştirmek çok az inovatif liderin başarabildiği bir şeydir. Çoğu zaman yenilikçi liderlerin becerileri, fikirlerini ifade etmeleri mümkün olmadığı için kısıtlanmaktadır.

Kurum kültürüne inovasyonu yerleştirmeye çalışırken, ironik olarak şirketin mevcut potansiyelinin yenilik ve hayal gücüne zarar verdiği ve kapalı olduğunu görürürüz. Bu dönüşüm zamanlarında dikkat edilmesi ve kaçınılması gereken davranış özellikleri vardır. Bunlar;

• Aşırı katı
• Deneyimlemekten korkmak
• Tehlike ve güçlükleri fazlasıyla analiz etme ihtiyacı
• Konuların üstesinden gelirken kararlı davranmamak
• Şirketin yapılarına karşı gelme eğilimi

Çoğu zaman kurumların inovatif potansiyelini göstermesine engel olan tek şey yaratıcı sürecin önüne geçen birkaç insandan ibarettir aslında. Inovatif gelişmeye zarar verecek özelliklere odaklanarak önünüze çıkacak engelleri belirleyebilir ve kurumunuzun mevcut liderleri, yöneticileri ve çalışanlarının parlayabileceği inovatif doğasının yeşerebileceği bir dünya yaratabilirsiniz.

Ölçme ve Değerlendirme, inovatif liderleri belirlemenin yanı sıra, yaratıcı süreci kimlerin daha çok baltalama olasılığı olduğunu görmek için de yararlıdır. Harrison Assessment şampiyonları belirlemeniz ve inovasyon yolunda önünüze çıkacak engelleri saptamanızda size yardımcı olur.

Harrison Assessment JSF (Job Success Formulas) sayesinde kurumlara inovasyon kültürünü yerleştirmelerine yardımcı olur. Kurumlarda bireylerin işlere uygunluğunu ölçen ve değerlendiren özellikleri belirlemelerini sağlayan çözümler önerir. Job Success Formula hakkında bilgi almak için Harrison Assessment Ölçme&Değerlendirme Direktörü Candan Akkan cakkan@eandetr.eande.pro ile bağlantıya geçebilir ve örnek raporları http://harrisonassessments.com/free-report.html inceleyebilirsiniz.