Harrison Assessments 1990’da İnsan Kaynaklarını ve psikolojiyi en iyi şekilde kullanmak vizyonu ve amacıyla kurulmuştur. İnsan Kaynakları sürecinde yöneticilere destek olmak amacıyla, en güvenilir ve doğru Ölçme&Değerlendirme araçlarını temin eder. Bu araçlar, şirketlerin daha etkili, verimli ve karlı olmasına yardımcı olur.

Harrison Assessments’ın kurucusu Dr. Dan Harrison (Ph.D Kurumsal Psikoloji), ParadoxTechnology™ adı verilen sistemin yaratıcısıdır. Dr. Dan Harrison, Ölçme&Değerlendirme metodolojisine geniş Matematik, Kişilik Teorisi, Danışmanlık Psikolojisi, Kurumsal Psikoloji bilgi ve geçmişi sayesinde büyük katkı sağlamıştır.

Dr.Dan Harrison, Psikoloji ve Ölçme& Değerlendirme alanındaki 30 yıllık tecrübesi sayesinde Harrison Assessment işe alım, geliştirme ve Ölçme&Değerlendirme alanlarındaki ihtiyaçları karşılayacak araçları geliştirmiştir. Dünya çapındaki süregelen seyahatleriyle, müşterilerin ihtiyaçlarının doğrudan tespitini sağlayarak, farklı kültürlere uygun uygulamalar yapılmasını sağlamaktadır.

E&E Group, Yönetici Yetenek Yönetimi (Executive Talent Management) ve Kariyer Danışmanlığı alanında Türkiye’de faaliyet gösteren bir İnsan Kaynakları Danışmanlığı Şirketidir. E & E Group bugüne dek 250’den fazla uluslararası ve büyük yerli kuruluşa 5,000’den fazla Yönetici Yerleştirme (Executive Search) projesi gerçekleştirmiştir. E&E Group, Ölçme ve Değerlendirme Merkezi doğru Yeteneklerin seçimi, Yönlendirilmesi ve Geliştirilmesi açısından tarafsız bilgi sağlar. E&E Group Harrison Assessments International Şirketinin tek yetkili Türkiye temsilcisidir.

Harrison Assessments teknolojisinin farkı nedir?

Amacımız kişinin işe uygunluğunu değerlendirmektir. Bu kişinin işe ne kadar uygun olduğu kadar, işin de kişiye ne kadar uygun olduğunu kapsamaktadır. Ölçme&Değerlendirme sistemimiz işin belirli ihtiyaçlarına yönelik olarak şekillendirilebilir. İşte başarılı olmak için gerekli olan davranışlara odaklanırız. Ölçme&Değerlendirme sistemimiz, yalnızca davranış değil iş odaklıdır. Belirli işlerle ilişkili olarak davranış ölçme&değerlendirmedir.

Paradoksa göre, bir özelliğin iyi sayılabilmesi onunla birlikte gelen diğer özelliğe bağlıdır. Örneğin açık sözlülük sizin özelliğinizse, bununla birlikte diplomatik ve zarafet özellikleri de gelmeli ki, açık sözlülük pozitif bir anlam ifade etsin. Hiçbir özellik tek başına pozitif değildir, ancak onu dengeleyici diğer özellikler varsa o özellik, pozitif sayılabilir.

Harrison Assessments yetenek kazanma ve geliştirme alanında nasıl kullanılır?

Yetenek kazanımı belirli iş gereksinimlerine göre biçimlendirebilir; böylece ilk olarak kiminle mülakat yapmak istediğinizi kararlaştırabilirsiniz. Mülakat sırasında da, daha derine inmek ve belirli sorular sormak için sistemi yine kullanabilirsiniz. Sistem, bununla bağlantılı olarak, kişiye göre iş ve işe göre kişiyi değerlendirdiği için, mülakatın tarafların karşılıklı kazançlı çıktığı ve faydalandığı bir deneyime çevirebilir. Bu da tarafların birbiri hakkında daha çok bilgi vermesi ve pozitif etkileşime dönüşerek, şirketinize gerçekten uyan potansiyel kişiyi belirlemenize yardımcı olur.

Harrison Assessments çalışan bağlılığı için nasıl kullanılabilir?

Çalışan bağlılığının temelinde insanların ne istediğini, neyle ilgilendikleri ve onlara neyin destek olabileceğini anlamak yatmaktadır. Bağlılık aslında içsel, psikolojik bir süreçtir. Bağlılığa, bireyler şirketlerin misyonuna ulaşması için çaba harcaması gibi dışsal olarak yaklaşsanız da, içsel anlamda bireylerin sevdikleri şeyi yapmaları ve ilgilendikleri alanlarda ve gereksinimlerinin karşılanması söz konusudur. Sistem size ihtiyacınız olan veriyi sağlar. Bağlılık bireysel seviyede bir olgudur. Dolayısıyla birinin bağlılık faktörü diğerinden ayrıdır. İki tarafın da ihtiyacı ise diyalog ve konuşmadır. Bunu yaptığınızda bağlılığı sağlamış olursunuz.

Harrison Assessments’ı succession planning (yerine insan yetiştirmek) amacıyla nasıl kullanabilirsiniz?

Yetenek havuzunuzda terfi etmeye hazır insanların bulunması önemlidir. Yeni iş için aday olan kişilerin, gerekli niteliklere ve davranışsal eğilimlere sahip olmaları gerekir. Sistem, otomatik olarak size o işi yapmaya hazır kişilerden oluşan yetenek havuzunu sağlamak için ayarlanmıştır.

Anketi cevaplayan çalışanlar ilgilendikleri işleri belirtebilir. Ardından şirketin yetenek havuzunun bazını o belirli işi yapmaya hazır olan kişiler meydana getirebilir. Sistem, bu sürecin otomatikleşmesini sağlar.

Bireylerin olgunluk seviyesini paradoks ile ölçebilir miyiz?

Paradoks kavramı bireylerin içyüzünü ve olgunluk seviyenizi anlamanızı sağlar. Kişinin davranış dengesine bakarak, olgunluk seviyesini görebilirsiniz. Kişiler yaşlandıkça dengeleri daha oturur. Bireyler, geçmişte acı ve zarar veren deneyimler edindikleri için dengesiz dönemlerden geçer. Sonunda yavaş yavaş dengelerini bulurlar. Örneğin, risk almaya yatkın ama güçlükleri analiz etme özelliği zayıf kişiler defalarca hezimete uğramaya meyillidir. Dengelerini zaman içinde başarısız oldukça bulmaya başlarlar. Yaşam süresi içinde dengelerini bulma durumuna ben olgunluk diyorum.

Buna gelişim ve ilerleme alanında da bakabiliriz. İnsan gelişimi ve insan farkındalığı kavramına bakalım; insan nasıl gelişir, gelişim nedir? Çoğu kişi, gelişimin tek bir yönde ve tek özellikle bağlantılı olduğunu düşünür. Hâlbuki gerçekte, gelişim iki tamamıyla farklı şeyin farklı yönlerde gelişmesi anlamına gelir. Daha risk almaya açık olurken bir yandan da riskleri analiz edebilirsiniz. Ya da kendinden emin olabilir ama aynı zamanda farklı fikirlere de açık olabilirsiniz. Ya da kendini kabullenirken, kişisel gelişime açık olabilirsiniz. Tüm bu paradoksların temelinde olgunluk vardır. Sistem sayesinde yalnızca olgunluk seviyesini değil, zaman içinde kişilerin hayatında bununla bağlantılı olarak neler olduğunu da görebiliyoruz.

Harrison Assessment liderlik gelişim programına nasıl eklenebilir ve faydaları nelerdir?

Liderlik gelişimi, kişisel farkındalık ve davranışlarınızın diğerlerini nasıl etkilediğini ve onlara ilham verdiğini ve gelişimine etki ettiğini anlama sürecidir. Değişim ve uyum becerileriniz ve yeteneklerinize dayanmaktadır. Bizler, liderlere bir ayna tutarak niteliklerini ve kendilerini görmelerini sağlarız. Bu onların yalnızca neyi değiştirmelerini değil, nasıl değişmeleri gerektiğini de görmelerini sağlar. Bir lider olarak nasıl uyum sağlamaları ve güçlenmeleri gerektiğini görmelerini sağlar. Farkında olduğunuz şeyler değil, olmadığınız şeyler önemlidir. Dolayısıyla onlara bir ayna tutarak insanların kendileri görmeleri mümkün olmayan şeyleri görmelerini sağlarız. Diğerlerini nasıl etkilediklerini ve daha pozitif bir şekilde nasıl etkileyebileceklerini.

 

Harrison Assessments Türkiye’yi Pazar olarak nasıl algılıyor?

Partnerlere, partner olabileceğimiz insanlara bizimle aynı değerleri taşımaları, şirketlerin ve bireylerin gelişiminde anlayış, taşımaları penceresinden yaklaşıyorum. Doğru partnerlerin gelmesini bekleriz. Onlar, kendi bölgelerinin uzmanıdır, bölgeleri için neyin önemli olduğunu bilirler ve o alana yoğunlaşırız. Dünyanın farklı yerlerinde ne yapmak istediğimiz konusunda uyumlu partnerler gördüğümüzde o alanlara açılıyoruz.

Harrison Assessment neden E&E Group ile birlikte çalışmayı seçti?

E&E Group ile birlikte çalışıyoruz çünkü buradaki insanlarla aramızda güçlü bir bağ var. Önemli olan aynı değerler, heyecanı paylaşmak ve birlikte çalışmaktır. Ayrıca bu konuda yetkinler. Partnerlerimizin yalnızca konusunda yetkin değil, bizimle uyumlu ve aynı doğrultuda olması da bizim için çok önemli.